EWMM 3.0 | Medezeggenschapsraad (MR)
14898
page-template-default,page,page-id-14898,page-child,parent-pageid-14878,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de mening van ouders en personeelsleden richting het schoolbestuur.
De medezeggenschapsraad heeft formeel een aantal mogelijkheden:

  • Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het  schoolreglement.

De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en voor de andere helft uit teamleden van de EWMM.

De MR bestaat voor het schooljaar 2020 – 2021 uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Tim Vogten
Mark Heerschap

Teamgeleding:
Els Kuyvenhoven
Sandra Camphens
Denise van Gemert

U kunt ons altijd aanspreken op onderwerpen die u voor de MR van belang vindt. Dat kan direct op het schoolplein en in de school, maar ook via het mailadres: mr@ewmm.nl.

Wanneer u belangstelling hebt voor een rol binnen de MR, kunt u dit tevens bij ons aangeven.